Adatvédelmi irányelvek

1.       Az adatkezelő adatai

Cég neve: Kölyökvilág Bt.
Cég székhelye: 1111 Budapest, Bartók Béla 40. fsz/3.
Cégjegyzékszáma: 01-06-785843
 

2.       Az adatkezelő elérhetőségei

Telefonszáma:+36 70 866 90 60
E-mail: : info@gyerekhajo.hu
www.gyerekhajo.hu

3.       Az adatkezelés jogalapja

          Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

4.       A kezelt adatok köre

          A  Kölyökvilág Bt. az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeli:
          a)           e-mail cím.

5.       Az adatkezelés célja

          A regisztráció során megadott adatok kizárólag promóciós kampány keretein belül, illetve a Kölyökvilág Bt., vagy valamely partnere által szervezett eseményről, vagy a Kölyökvilág Bt. által meghirdetett akcióról való tájékoztatás érdekében kerül felhasználásra.

6.       A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

          A regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a szolgáltató alkalmazottai, és egyéb szerződéses megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

7.       Az adatkezelés időtartama

          A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

8.       Szerzői jogok

          A Kölyökvilág Bt. weboldalai, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a Kölyökvilág Bt. kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a Kölyökvilág Bt. jogi eljárásokat kezdeményez.

9.       A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

          A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

          Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

10.     Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

          A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Iratkozz fel hírlevelünkre!